Perşembe, Temmuz 18, 2024

Üyelik Sözleşmesi

Sitede yer alan tüm içeriğin hakları saklıdır.

2021 © Bursa Today – site sahibi izni olmaksızın kullanılamaz. Bu bir Yiğit Holding yapımıdır.

www.bursa.today (yazı içerisinde bundan böyle kısaca ‘web sitesi’ olarak anılacaktır).

Uygulamalar, teknoloji ve bilim dalları benzeri konular üzerine haber, video, inceleme ve dosya konuları paylaşarak kullanıcılara güncel bilgi vermeyi ve tanıtım yapmayı hedef almıştır.

Üyeliğiniz aracılığıyla gerçekleşen her tür hareketin sorumluluğu size aittir ve üyeliğinizi, kullanıcı adınızı veya diğer üyelik haklarınızı satmayacağınızı, aktarmayacağınızı, devretmeyeceğinizi ve kullanılmasına izin vermeyeceğinizi kabul edersiniz.

İşverenleri veya müşterileri adına hesap oluşturmak için açık yetkiye sahip olan kişi veya işletmeler hariç olmak üzere, bursa.today isimli internet sitesinde kendinizden başka herhangi biri adına hesap oluşturmanızın yasak olduğunu bildiğinizi ve sizin de oluşturmayacağınızı kabul edersiniz.

Ayrıca, bursa.today isimli internet sitesine kayıt olurken ve diğer zamanlarda verdiğiniz veya vereceğiniz tüm bilgilerin; gerçek, doğru, güncel ve eksiksiz olduğunu ve bilgilerinizi doğru ve gerçek kalmaları için gerektiğinde güncelleyeceğinizi kabul edersiniz.

Diğer bursa.today kullanıcılarının giriş bilgilerini istemeyeceğinizi, toplamayacağınızı ve kullanmayacağınızı kabul edersiniz.

bursa.today isimli internet sitesini hiçbir yasadışı veya yetkisiz amaçla kullanamazsınız.

bursa.today hizmeti’ni ve içeriklerinizi (aşağıda belirtilmektedir) kullanırken telif hakkı yasaları dahil, ancak bununla sınırlı kalmamak kaydıyla yürürlükteki tüm yasa, yönetmelik ve düzenlemelere uymayı kabul edersiniz.

bursa.today isimli internet sitesi kullanıcıları ticari anlamda haksız rekabete yol açacak, ticari itibardan faydalanma anlamına gelebilecek davranışlardan kaçınacak, web sitesinde yer alan mevcut içeriği hiçbir şekilde kopyalamayacaklardır.

Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, site içeriğindeki tüm materyaller fikri ve sınai haklar ile ilgili yasal mevzuat gereğince korunmaktadır.

bursa.today isimli internet sitesi kullanıcılarının web sitesine yükledikleri her türlü; yazı, fotoğraf, video, yazılım, bilgi, görsel, işitsel malzemeler ve bu sayılanlar ile sınırlı olmaksızın diğer uygulamaların ve/veya bunların işlenmesi halinde işlemesi ve/veya ses kayıtları ve/veya oluşturulan her türlü tertip ve versiyonları ve/veya bunlardan elde edilen ve/veya bunlarla bağlantılı her türlü tespitler bundan böyle ‘içerik’ olarak anılacaktır.

Üzerindeki tüm mülkiyet hakları ile eser sahibi olmaktan ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan çoğaltma, yayma, işleme, işaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, temsil şeklindeki mali haklarını ve/veya icracı ve/veya yapımcı olmaktan doğan bağlantılı haklarını, topluma sunuluş biçim, zaman ve yerinin belirlenmesi ve eserde herhangi bir şekilde değişiklik yapılması ve tasarımdan, markadan doğan haklarını, tasarımları tescil ettirme ve ürünlere uygulama ve diğer tüm fikri ve sınai haklarını, görüntü/ses/içerik sahiplerinin kişisel haklarını, bursa.today tarafından belirlenen her türlü mecrada/ platformda/ ürün/ malzeme/organizasyonda vs. (radyo, TV, internet, sinema, doğrudan pazarlama aktiviteleri, basın toplantıları, yazılı ve görsel medya dahil olmak üzere wap, kiosk, cep telefonu gibi elektronik ya da sayısal/dijital ortamlarda, telefon santrali ve IVR müzikleri, telefon zili tonları vs) katma değerli servisler (hücre yayını, WAP/GPRS, mobil müzik, mobil video, çalarken dinlet, Mobil TV, Videostreaming ve diğer tüm şarkı indirme servisleri ve/veya işbu tarihten sonra gelişecek yeni nesil mobil teknolojileri) kapsamında her türlü servis, ortam, uydu, kablo diğer dijital, telli ve telsiz tüm araçlar olmak üzere ve bu sayılanlarla sınırlı olmaksızın geçerli olmak üzere ve başkalarında da devredilebilecek şekilde, herhangi bir süre ve mecra kısıtlaması olmaksızın, Türkiye ve dünyada kullanılmak üzere, herhangi bir bedel talep etmeksizin devrettiğini, söz konusu içeriklerin önceden izin almaya gerek olmaksızın yayınlanmasına ve/veya kendisinin belirleyeceği üçüncü kişilerce görüntülenmesi/izlenmesine ve söz konusu içeriklerin ve bu içeriklerle ilgili sistem kayıtlarının (içerikleri sisteme yükleme, çıkarma vb.) bursa.today ve grup şirketleri tarafından kaydedilmesine/işlenmesine ve altyapı sağlayan firmalarla paylaşılmasına muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

bursa.today web sitesi kullanıcıları söz konusu içerikler üzerindeki ve içerikte yer alan herhangi bir Fikri ve Sınai hak teşkil eden unsur üzerindeki, tüm mülkiyet haklarının, çoğaltma, yayma, işleme, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim şeklindeki mali ve yapımcı ve/veya icracı olmaktan doğan bağlantılı hakların, görüntü/ses/içerik sahiplerinin kişisel haklarının, tam ve tek sahibi olduğunu, alt çalışanlardan, ilgili eser veya hak sahiplerinden ya da onların bağlı bulunduğu meslek birliklerinden FSEK’in 48 ve 52’nci maddelerinde düzenlenen sıhhat şartlarına uygun ve yazılı şekilde sınırsız ve herhangi bir süre kaydı olmaksızın süresiz, Türkiye’de ve tüm dünyada yukarıda sayılanlar da dahil her türlü ürün/ platform/ malzeme/ organizasyon/ mecrada vs. geçerli olmak üzere 3. kişilere de devredilebilecek biçimde devraldıklarını, izin aldıklarını, hak sahibi olduklarını, eserler dolayısı ile meslek birliklerine ödenmesi gerekli tüm bedellerin sorumluluğunun kendilerinde olduğunu kabul ve taahhüt ederek, bu hakların kendi uhdelerinde olduğunu, bu hakları devredebilme kabiliyet ve hukuki salahiyetinde olduklarını, bu haklar üzerinde direkt veya dolaylı olarak bir üçüncü şahsın hiçbir nam ve isim altında herhangi bir takyidat, mali veya manevi veya ticari bir hakkı olmadığını kabul ve taahhüt ederler.

Davranışlarınız ve bursa.today isimli internet sitesine gönderdiğiniz veya bursa.today isimli internet sitesinde paylaştığınız veya gösterdiğiniz; tüm veriler, metinler, dosyalar, bilgiler, kullanıcı adları, görseller, grafikler, fotoğraflar, profiller, ses ve video klipleri, sesler, müzik eserleri, özgün çalışmalar, uygulamalar, bağlantılar ve diğer içerik ve malzemeler tamamen sizin sorumluluğunuzdadır.

bursa.today kullanıcıları, site içerisindeki içeriklerle bağlantılı görüşlerini ‘yorumlar’ da yayınlayabilir. Kullanıcıların ilettiği görüşlerin sorumluluğu kullanıcıya aittir, sorumluluk bursa.today’e yöneltilemez.

İşbu web sitesi tarafından hazırlanan tüm yazılı, görsel, video vb. içeriklerin hakları bursa.today, WMW Media ve Yiğit Holding’e ait olup, kullanıcılar izinsiz olarak bursa.today tarafınca hazırlanan bu içerikleri kopyalayamaz ve/veya kullanamaz.

İşbu kopyalama yasağı tarafımızca uygun görülmüş paylaşım hakkı ve izni verilmiş mecraları kapsamamaktadır.

bursa.today dilediği zaman bu yazılı, görsel, video vb. içerikleri; değiştirme, kaldırma, düzeltme, ekleme ya da çıkarma yapma hakkına sahiptir.

Web sitesi tarafından hazırlanan içeriklerde kullanabilecek herhangi bir içeriğin telif hakkı kapsamına girmesi durumunda, işbu web sitesi içerik hakkında gerekli düzenlemeyi 72 saat içerisinde yapmakla sorumludur.

Kullanıcı, web sitesine giriş yaptığı andan itibaren belirli servis, arayüz vb. işlevlere erişim hakkını kazanmaktadır. Kullanıcı bursa.today’in içeriklerini izinsiz kopyalayamaz ve paylaşamaz.

Kullanıcı, web sitesinde yer alan; uygulamalar, teknoloji, bilim dalları ve diğer tanıtımı yapılan ürünlerle ilgili kararını sitedeki içeriklerden bağımsız olarak verdiğini ve ilgili uygulama ve/veya ürüne ilişkin bursa.today\’in maddi ve/veya manevi sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, hiçbir şekilde web sitesinde yer alan bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. bursa.today, internet sitesinin kullanım amaçları doğrultusunda ve bunlarla sınırlı olmak üzere gerekli gördüğü durumlarda kullanıcıların bilgisayarlarına ‘Cookie’ (çerez) olarak adlandırılan ve kullanıcıyı tanımlamaya yardımcı olan yazılımı yerleştirebilir.

Cookie kullanımı, işbu web sitesi ziyaretlerinde ve internet üzerinde standart bir politika olarak kabul edilen uygulamadır. Kullanıcılar istekleri doğrultusunda işlevsel kullanım amacıyla yerleştirilecek Cookie’leri kişisel web tarayıcı ayarları sayesinde engelleyebilme haklarını saklı tutarlar.

Google dahil üçüncü taraf sağlayıcılar, kullanıcıların web sitenize yaptığı önceki ziyaretlere dayalı olarak reklam yayınlamak üzere çerezleri kullanmaktadır.

Google’ın DoubleClick çerezlerini kullanması, kendisinin ve iş ortaklarının, sitenize ve/veya internetteki diğer sitelere yaptıkları ziyaretlere dayalı olarak kullanıcılarınıza reklam sunmasına olanak tanır. Kullanıcılar, reklam ayarlarını ziyaret ederek ilgi alanına dayalı reklamcılık için DoubleClick çerezi kullanımını devre dışı bırakabilir. (Alternatif olarak, kullanıcıları aboutads.info adresini ziyaret ederek, ilgi alanına dayalı reklamcılık için bir üçüncü taraf sağlayıcının çerez kullanımını devre dışı bırakmaya yönlendirebilirsiniz.)

Web sitesi, kullanıcıların IP bilgilerini genel bir şekilde kullanıcıların tanımlanmasını sağlamak ve kapsamlı olarak demografik bilgi toplamak amacıyla kayıt etme hakkına sahiptir.

Web Sitesi, bu bilgileri Yiğit Holding, WMW Media ve diğer oluşumlarında kullanabilir, istatistiklerinden faydalanabilir ve yeni içeriklerine ilişkin kullanabilir.

Ancak, gizlilik kapsamında olan bilgiler aşağıda belirtilen yasal durumlar ve yasal prosedürler çerçevesinde 3. şahıslara açılabilir.

1- Yasal mercilerden bu yönde yazılı bir talep oluşması halinde,

2- Site mülkiyet haklarını korumak ve savunmak amacıyla,

3- Kullanım şartlarında kabul ettiğiniz kurallar çerçevesinde yukarıda üç madde halinde yer alan bu yükümlülükler ve talepler içerisinde paylaşılacak kullanıcı bilgileri dolayısıyla, kullanıcı işbu gizlilik bildirimi ile belirtilen gizlilik kurallarının dışına çıkıldığı iddiası ile web sitesinden maddi ya da manevi herhangi bir talepte bulunmayacağını, web sitesinin tazmin yükümlülüğü olmadığını kabul eder.

bursa.today ve Yiğit Holding kendisine ait alan adı içerisinde benimsemiş olduğu iş politikalarına uygun olarak yerleştireceği banner ve yönlendirme uygulamaları ile kullanıcıları başka bir siteye yönlendirebilme hakkını saklı tutar.

Yönlendirilen web sitesinin url adresi bursa.today ve Yiğit Holding sorumluluğunda değil, kullanıcının sorumluluğundadır.

Kullanıcı işbu içeriklere giriş yaparak erişim sağladığı internet sitesinde karşılaşacağı içerik ve gizlilik politikalarında bursa.today’in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.