Perşembe, Temmuz 18, 2024

Kullanım Hakları

bursa.today internet sitesine hoşgeldiniz. Bu bölüm, bursa.today internet sitesini (site) ziyaret ve kullanım koşullarını içermektedir.

Bu internet sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler; yazı, resim, görüntü, fotoğraf, video, müzik vb. bursa.today’e, Yiğit Holding’e ait olup, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yer alan hukuki ve cezai yaptırımlara tabi olurlar.

Yiğit Holding ilgili yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.
Bu internet sitesinin her hangi bir sayfasına girilmesi halinde aşağıda belirtilen şartlar kabul edilmiş sayılır. Bu şartların kabul edilmemesi durumunda internet sitesine girilmemelidir.

KULLANIM HAKLARI

İşbu şartlar bursa.today isimli internet sitesinin kullanım kurallarını düzenlemektedir. bursa.today web sitesini kullanmadan önce lütfen aşağıdaki kullanım şartlarını okuyun. bursa.today web sitesini herhangi bir şekilde kullanan tüm kullanıcılar bu sayfadaki şartlara uymayı kabul etmiş sayılacaktır.

bursa.today bir Yiğit Holding (bundan böyle kısaca bursa.today olarak anılacaktır.) hizmetidir. Bu metinde kullanılan ‘kullanıcı’ terimi, siteyi üye girişi yaparak veya yapmaksızın herhangi bir şekilde kullanan her türlü gerçek ve tüzel kişiyi ifade etmektedir.

Bu sayfada yer alan kullanım şartları, değişikliklerin yine bu sayfada açıkça belirtilmesi şartıyla Yiğit Holding tarafından herhangi bir anda tek taraflı olarak değiştirilebilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş sözleşmenin siteye konulmasıyla derhal geçerlilik kazanır. Kullanıcılar bursa.today hizmetlerini herhangi bir şekilde kullandıkları anda, bu sayfada yayınlanan şartları kayıtsız şartsız kabul etmiş sayılacaktır. Siz bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak sözleşmeyi gözden geçirmeyi kabul ederek, siteye devam eden erişiminiz veya devam eden siteyi kullanımınız, değiştirilmiş kullanım şartlarını da kesin olarak kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

bursa.today, kullanıcıların kişisel bilgilerini sadece belirli hizmetleri yerine getirmek, sitede kullanıcıların isteklerine göre içerik ile reklam sağlamak ve yeni hizmetlerden haberdar etmek için saklar.

bursa.today kullanıcıları web sitesindeki dolaşımları sırasında kişisel bilgilerini değiştirme şansına sahiptirler. Bu bilgiler sadece kullanıcı tarafından değiştirilebilmektedir. Tarafımızca kullanıcı olarak paylaşacak olduğunuz her türlü veriniz, kullanım şekil ve süreçlerinizin yürütülmesi amacıyla işlenmekte ve işleme amacının gerektirmesi durumunda tedarikçilerimiz ile ve usulüne uygun talep edilmesi halinde yetkili kamu, kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilmektedir. İşlenmekte olan kişisel verilerinize ve KVKK m.11’de sayılan haklarınıza ilişkin ayrıntılı bilgi için bursa.today sitesinde yer alan aydınlatma metinlerini inceleyebilirsiniz.

bursa.today kullanıcılarının sitedeki dolaşımları sırasında ziyaret edilen bölümler, tıklanan alanlar gibi özellikleri otomatik olarak kaydedilmektedir. Bu veriler, sadece bölümlerin, farklı alanların izlenme, takip edilme oranlarının tespiti için kullanılmaktadır. Sayfaların nereden geçerek ya da ne şekilde ziyaret edildiğini belirleyen ‘cookie’ adlı teknolojinin kullanıldığı durumlarda aynı şekilde sitenin farklı alanlarının izlenme, tıklanma oranlarının belirlenmesinde istatistiki veri olarak toplanmakta olup kişiye özel yapılan bir uygulama değildir.

Bu teknoloji ile amaçlanan, kullanıcıların daha sıklıkla ziyaret ettikleri bölümlere ait içeriği, siteye ilk ziyaretinden itibaren kullanıcı için daha kolay ulaşılır kılmaktır.

bursa.today isimli internet sitesinde paylaştığınız veya gösterdiğiniz tüm veriler, metinler, dosyalar, bilgiler, kullanıcı adları, görseller, grafikler, fotoğraflar, profiller, ses ve video klipleri, sesler, müzik eserleri, özgün çalışmalar, uygulamalar, bağlantılar ve diğer içerik ve malzemeler WMW Media, Yiğit Holding, Yiğit Grup şirketleri ile paylaşılabilir, işlenebilir, aktarılabilir. Kullanıcılara verilen içeriğin kalitesini artırmak, bazı hizmetlere doğrudan ulaşılabilmesini sağlamak için kullanıcının onay vermesi halinde coğrafi konum bilgisi ilişkin veri kaydedilebilir ve kullanılabilir. İşlenmekte olan kişisel verilerinize ve KVKK m.11’de sayılan haklarınıza ilişkin ayrıntılı bilgi için bursa.today sitesinde yer alan aydınlatma metinlerini ve Yiğit Holding çerez politikası’nı inceleyebilirsiniz.

bursa.today web sitesinin kullanıcılarına kesintisiz olarak veya belli bir şekilde hizmet vermeyi hiçbir şekilde taahhüt etmemektedir. Aynı şekilde, web sitesinin işletme ve idaresinin hatasız ve kesintisiz olacağı, aksaklıklar kusur ve bozuklukların düzeltileceği, web sitesinin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş olduğu hususunda kullanıcıya herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunmamakta ve bu hususlarda kullanıcıya herhangi bir güvence ve teminat verilmemektedir. İşbu kullanım şartlarındaki bilgiler sadece kullanıcıları bilgilendirmek amacı ile sunulmuş olup; hukuki, tıbbi, finansal, yatırım, vergi, muhasebe ve diğer benzeri konularda tavsiye niteliğinde değildir.

bursa.today’de yayınlanan bilgilere güvenerek yapacağınız herhangi bir işlemin sorumluluğu tamamen size aittir.

bursa.today isimli internet sitesini ve/veya sunduğu hizmetleri değiştiremez ve uyarlayamazsınız veya başka bir internet sitesini, isimli internet sitesi ve/veya sunduğu hizmetleri Yiğit Holding ile ilişkili olduğuna dair yanlış izlenim verecek şekilde değiştiremezsiniz.

Kullanıcılar, bursa.today isimli internet sitesinin herhangi bir içerik veya iletişim sistemini kullanırken üçüncü şahısların yasal haklarını hiçbir şekilde ihlal etmemekle yükümlüdür. Yiğit Holding bu gibi ihlallerle ilgili olarak hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk kabul etmemektedir ve bu ihlallerden doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran Kullanıcıya aittir. Yiğit Holding, bursa.today isimli internet sitesinde, suç teşkil edecek bir durum yaratan ya da teşvik eden, tehditkâr, hakaret ve küfür içeren, küçük düşürücü, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı, cinsiyet ve ırk ayrımcılığı yapan her tür bilgiyi, malzemeyi ve içeriği değiştirme, yayınlamayı reddetme ya da yayından kaldırma, söz konusu hareketlerde bulunan kullanıcıların üyeliklerini dondurma ve sonlandırma hakkını saklı tutar.

İşbu bursa.today isimli internet sitesinde üçüncü şahıslar tarafından idare edilen internet sitelerine bağlantılar ve yönlendiriciler sağlanmakta, üçüncü kişilere ait sitelerdeki içerik kullanılmaktadır. Üçüncü kişilere ait sitelerdeki bilgiler, ürünler ve hizmetler hiçbir şekilde işletilmemekte ve denetlenmemektedir. Ayrıca, bu durum üçüncü kişilerin web sitelerinin içeriğinin doğruluğu ve güvenirliğinin onaylandığı anlamına gelmemektedir. Bu nedenle üçüncü kişilerin web sitelerinde yer alan bilgi veya fikir konusunda sorumluluk kabul edilmemektedir. Yine üçüncü kişilerin siteye verdikleri linklerin web içeriklerinin doğruluğu ve güvenilirliğinin tarafımızdan onaylandığı anlamı da asla çıkarılmamalıdır..

Bu bursa.today internet sitesine erişimden, sitede yer alan bilgilerin ve/veya portal hizmetlerinin gerek doğrudan gerekse dolaylı kullanımından kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi, menfi ve/veya müspet her türlü zarardan her nam altında olursa olsun Yiğit Holding yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, grup şirketleri, iştirakleri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri ve/veya portal hizmetlerini hazırlayan kişiler sorumlu tutulamaz.

Otomatik cihaz, kod, bot, örümcek, böcek veya kazıyıcı kullanmak dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, bursa.today isimli internet sitesi kullanımınız kapsamında yetkisiz yöntemlerle hesap oluşturamazsınız.

Başka bir kullanıcı’nın bursa.today isimli internet sitesini kullanmasını veya bursa.today isimli internet sitesinden yararlanmasını kısıtlamaya çalışmamalısınız ve bu kullanım koşulları’nın veya bursa.today isimli internet sitesinde yer alan diğer kullanım, veri ve gizlilik koşullarının ihlal edilmesini teşvik etmemelisiniz ve buna olanak vermemelisiniz. Bu işlemin sorumluluğu kullanıcıya aittir.Kullanıcı kullanım koşullarını okuduğunu ve onayladığını kabul etmiş sayılır.

bursa.today web sitesi kullanıcıları web siteye bir virüs veya başka bir zararlı unsur içeren hiçbir tür içerik, yazılım ya da başka herhangi bir malzeme iletmeyeceklerdir. Sitenin işlemez hale gelmesini, ciddi ölçüde yavaşlamasını veya yazılım ve donanım sistemlerinin zarar görmesini amaçlayan her türlü davranış ve işlem yasaktır. Otomatik programlar kullanılarak çok sayıda sorgu veya üyelik kaydı yapılması veya otomatik yöntemlerle siteye çok sayıda talep veya bilgi gönderilmesi de bu yasağa dahildir.

Yiğit Holding, bu gibi faaliyetlerde bulunduğunu tespit ettiği kullanıcıların siteye erişimini engelleme ve/veya yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.

İşbu kullanım koşulları’nın ihlali, Yiğit Holding’in tamamen kendi takdirine bağlı olarak, bursa.today isimli internet sitesi üyeliğinizin sona erdirilmesi ile sonuçlanabilir. bursa.today isimli internet sitesinde paylaştığınız her türlü içeriğin Yiğit Holding’in sorumluluğunda olmadığını ve olamayacağını ve bursa.today isimli internet sitesini kullanırken karşı karşıya kalabileceğiniz risklerin tamamen sizin sorumluluğunuzda olduğunu kabul edersiniz. İşbu kullanım koşulları’nın özünü veya metnini herhangi bir şekilde ihlal etmeniz ya da Yiğit Holding’i bir risk veya başka bir muhtemel hukuki yaptırıma maruz bırakmanız durumunda, bursa.today isimli internet sitesine erişimi size sunmaya kısmi olarak ya da bütünüyle son verebiliriz.

Yiğit Holding, bursa.today isimli internet sitesinin kullanıcılarının şahsi bilgilerinin yukarıdaki şartlar çerçevesinde kullanılması sonucu meydana gelebilecek zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

e-posta iletişimlerinde, mesaj şifrelenmediği takdirde, mesajın güvenliği garanti altına alınamaz ve gönderilecek e-postaların güvenliğinden bursa.today isimli internet sitesi kullanıcıları sorumludur

A. Siteye erişim ve sitenin kullanımı, bakanlığının belirlediği aşağıdaki esas ve şartlara tabidir.
1. Bu internet sitesinde yer alan tüm eserler Yiğit Holding’ten izin alınmaksızın değiştirilemez, çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz, umuma iletilemez, başka bir lisana çevrilemez.
2. Siteyi kullanan kişi, sitenin ilk defa kullanımı anından itibaren geçerlilik kazanan kullanım koşullarını kabul etmiş sayılır. Yiğit Holding, ‘kullanım koşullarını’ değişiklikleri çevrim içi yayınlamak koşulu ile her an değiştirme hakkını saklı tutar. Çevirim içi yayınlanan değişikliklerden zamanında haberdar olmak için ‘kullanım koşullarını’ düzenli olarak takip etmek, site kullanıcısının sorumluluğundadır. Yapılan değişikliklerden sonra siteyi kullanmaya devam eden kişi, kullanım koşullarındaki değişiklikleri kabul etmiş sayılır.
3. Yiğit Holding sitenin 24 saat erişilebilir olması için çalışmaktadır. Ancak değişik sebeplerle sitenin erişilebilir olmamasından sorumlu değildir.
4. Bu siteye erişim, her hangi bir duyuru yapılmaksızın geçici veya sürekli olarak durdurulabilir.
5. Yiğit Holding, site kullanıcılarına sunduğu bilgilerin doğru olması için her türlü gayreti göstermekle beraber, bilgilerin doğruluğu konusunda, açıktan veya ima yolu ile hiç bir garanti vermez. Yiğit Holding yanlış veya eksik bilgiden sorumlu değildir.
6. Site, üçüncü kişiler tarafından sunulan bilgiler de içerebilir. Üçüncü kişiler, bu sitede yayınlanan materyallerin ulusal ve uluslararası mevzuatla uyumlu olmasını sağlamak ile yükümlüdürler. Yiğit Holding, bu materyalin doğruluğunu garanti edemez ve materyaldeki hata, ihmal veya eksiklik, yanlış beyan, materyalde vaat edilen hizmetlerin yerine getirilmesinde meydana gelecek bir aksama veya getirilmesinin aksaması iddiası karşısında ve sitede duyurulan hizmetleri sunan firma, şirket veya bireyin iflası veya firma veya şirketin tasfiyesi durumlarında doğabilecek maddi/manevi kayıp veya zarar nedeniyle sorumluluk kabul etmeyeceğini açıkça beyan eder. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve güncelliği, söz konusu kuruluşların kendilerine onaylatılmalıdır.
7. Yiğit Holding, sitenin kullanılması, kullanılamaması, bünyesinde sunulan bilgiler veya siteye bağlı olarak yapılan eylemler veya alınan kararlar nedeniyle kullanımında meydana gelen aksaklıktan, sitenin içerdiği materyalden, sitenin kullanımından sonra alınan bir karar veya yapılan bir eylemden doğan, kontrat, haksız fiil veya başka türlü (sınırlama olmadan, iş kaybından doğan zararlar veya kâr kaybı dahil) zararlardan sorumlu değildir.
8. Yiğit Holding, internet sitesinde yer alan linklerle ulaşılacak sitelerde sunulan bilgiler nedeniyle hiç bir sorumluluk kabul etmez. Söz konusu linkler (bağlantılar), açıktan veya ima yolu ile her hangi bir garanti verilmeksizin, kullanıcıya kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla verilmiştir.

B. Bu siteden yazılı ve/veya görsel nitelikte bilgi indirme ve baskı alma ve internet sitelerinde kullanma ancak aşağıdaki koşullar dahilinde yapılabilir:
1. Kişisel kullanım;
1.1. İnternet sitesinde yer alan eserlerin kullanımı kişisel kullanım ve/veya bilgi edinme amacı ile sınırlıdır. Ancak bu kapsamda gerçekleştirilen çoğaltma fiilleri hak sahibinin meşru menfaatlerine haklı bir sebep olmadan zarar veremez ya da eserden normal yararlanmaya aykırı olamaz, ticari amaçla kullanılamaz.
1.2. Sitedeki yazılı veya görsel materyal hiç bir şekilde değiştirilemez, telif hakkı ibareleri silinerek kullanılamaz.
1.3. Sitede yer alan eserlerin bütünü veya bir kısmı değiştirilerek veya başka bir suretle diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.
1.4. Bu internet sitesindeki veriler ticari olmayan, bilgi alma amaçlı ve kişisel kullanım için indirebilir veya yazdırılabilir.
1.5. Bu internet sitesindeki verileri her hangi bir ticari amaç olmadan üçüncü şahıslara onların kişisel bilgilendirilmeleri için, içeriğin Yiğit Holding tarafından sağlandığını ve bu kayıt ve şartların onlara da uygulandığını ve bunlara uymak zorunda olduklarını belirtmek şartıyla gönderilebilir.
2. Kişisel olmayan kullanım;
Bu siteden yazılı ve/veya görsel nitelikte bilgi indirme ve baskı alma gibi çoğaltma yahut internet sitelerinde kullanma:
Kullanılacak bilgiye ilişkin izinler, bilginin altında ismi yer alan ilgili merkez veya taşra birimlerinden, ilgili birim ibaresi olmayan materyallerin kullanım izni ise bursa.today Strateji Geliştirme Başkanlığı’ndan yazılı olarak talep edilmelidir.

C. Sorumluluk Reddi
1. Yiğit Holding, bu sitede yer alan bilgilerin tam ve doğru olduğunu veya sayfaya kesintisiz giriş sağlanacağını garanti etmemektedir. İşbu sitede yer alan beyanlar hukuken taahhüt niteliğinde sayılmamaktadır ve bağlayıcı değildir. Bu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi; mülkiyet, satılabilirlik, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil, ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiç bir garanti vermemektedir.
2. Bu internet sitesinde yer alan bilgi, rapor, grafik ve benzeri her türlü elektronik doküman Yiğit Holding tarafından her hangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin genel anlamda kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. İnternet sitesinde yer alan bu elektronik dokümanların; doğruluğu, yazım hatası, yazılım hatası, aktarım hatası, sistemlerin bozulması veya saldırıya uğraması gibi nedenlerden kaynaklanan hatalara karşı garanti edilmemekte olup, bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.
3. Bu nedenle bu internet sitesinde yer alan elektronik dokümanlardaki hatalardan, eksikliklerden ya da bu dokümanlara dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak, doğrudan veya dolaylı, her türlü maddi/manevi zararlar ve masraflardan Yiğit Holding sorumlu tutulamaz.
4. Bu internet sitesinin kullanımı sırasında her hangi bir arıza, hata, eksiklik, kesinti, kusur veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü veya hat veya sistem arızası sonucu doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiç bir zarardan, Yiğit Holding ve/veya çalışanı, bu tür bir zarar olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi, sorumlu olmazlar.
5. Bu bilgiler doğrultusunda, Yiğit Holding, bu sitenin içeriğinde yer alan bilgilerden ve görsel malzemeden kaynaklanabilecek hatalardan, maddi veya manevi zararlardan hiç bir şekil ve surette sorumlu değildir.
6. Sitede yer alan tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Yiğit Holding dilediği zaman, sitenin her hangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir, haber vermeksizin sitedeki bazı özellikleri veya bilgileri veya sitenin bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir.
7. Yiğit Holding, internet sitesinin virüs önlemlerini almış olmakla birlikte, bu konuda bir garanti vermemektedir. Her hangi bir bilgi, belge, uygulama vb. indirmeden önce virüslerden korunma konusunda gerekli önlemlerin alınması tavsiye edilir.
8. Kullanım şartlarıyla ilgili ortaya çıkabilecek ihtilaflarda, münhasıran Türk Hukuku kapsamında Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

D. Cookies
‘Cookie’ bilgisayarınıza gönderilebilen bir yazılımdır. ‘Cookie’ler internet sitelerimizin ve servislerimizin nasıl kullanıldığına dair bilgileri toplamaya ve yönetmeye yarar. Eğer bilgisayarınıza bir ‘cookie’ gönderirsek, sizin bilginiz ve onayınız olmadan, sizinle ilgili bir veri toplamayacaktır. O zamana kadar ‘cookie’ sadece genel kullanım modellerini izleyecek ve sizi birey olarak tanımlamada kullanılmayacaktır.

E. Yiğit Holding logolarının ve bölüm anasayfası bağlantılarının Yiğit Holding dışı internet sitelerinde kullanımı
©. Yiğit Holding internet sitesinde yer alan internet sayfalarına ilişkin tüm haklar saklıdır. Bakanlığın başka türlü yetki vermiş olduğu durumlar hariç, Yiğit Holding dışı internet siteleri, Yiğit Holding internet sitesi ana sayfasından ulaşılan logoları (Logo) kullanabilecektir. Bu Logo’yu bilgisayarınıza indirmekle, bu ilke’leri kabul etmiş sayılırsınız. Logo’yu ancak internet sitenizde kullanabilirsiniz, başka hiç bir şekilde kullanamazsınız. Logo, her zaman bakanlığın http://www.bursa.today adresindeki ana sayfasına çalışır durumda bir bağlantıya sahip olmalıdır. Logo, ‘bursa.today’na gider’ terimini içerir, bu da logo’nun siteniz üzerindeki anlamını tarif eder (Logo, bursa.today’na bir bağlantıdır, sitenize verilen bir destek değil). Logo’nun bu yahut başka bir özelliğini kaldıramaz ya da değiştiremezsiniz. Logo, sadece, Yiğit Holding veya ürünlerine ya da hizmetlerine, doğru atıfta bulunulan internet sitelerinde kullanılabilir ve atıfta bulunulan yerin hizasında ya da aynı sayfanın dibinde gösterilmelidir. İnternet sayfanızın başlığı, diğer ticari marka amblemleriniz ve logolarınız en az logo kadar öne çıkmalıdır. Logo, Yiğit Holding tarafından sponsorluk, destek ya da lisans verildiğini ima edecek şekilde gösterilemez. Logo tek başına görünmelidir, Logo’nun her iki yanında, sayfadaki diğer grafik veya metin öğelerle arasında minimum bir boşluk olmalıdır (Logo’nun yüksekliği kadar). Logo, başka her hangi bir logonun bir parçası ya da bir tasarım öğesi olarak kullanılamaz. Logoların, en boy oranları, renkleri ve öğeleri dahil olmak üzere, her hangi bir şekilde değiştirilemez, canlandırılamaz, dönüştürülemez ya da başka her hangi bir işlemden geçirerek, perspektifi veya iki boyutlu görünümü bozulamaz. Yiğit Holding ürünlerini ya da hizmetlerini kötüleyen, bakanlığın 5846 sayılı Kanun’dan veya diğer kanunlardan doğan haklarını ihlal eden ya da her hangi bir ulusal veya uluslar arası bir düzenlemeyi çiğneyen bir internet sitesinde Yiğit Holding logolarını kullanamazsınız. Bu ilkeler kapsamında, Yiğit Holding, logolarını kullananlara her hangi bir lisans ya da başka bir hak vermemektedir. Yiğit Holding, logoların kullanımı konusunda verdiği izni, tek taraflı olarak, kaldırma ya da koşullarını değiştirme hakkına her zaman sahiptir. Yiğit Holding, bu ilkelere uymayan, ya da her hangi bir ulusal veya uluslar arası bir düzenlemeyi çiğneyen ve diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı yasal işlem başlatma hakkını saklı tutar.