Perşembe, Temmuz 18, 2024

Gizlilik Sözleşmesi

bursa.today sitesinden (kayıtlı üye olarak ya da olmayarak) hizmet almak için öncelikle aşağıda belirtilen üyelik / kullanım şartlarımızı okumanız ve onay vermeniz gerekmektedir.
bursa.today hizmetine bağlı tüm servislerin, alan adlarının, yazılım kodlarının, ara yüzlerinin, içeriklerinin, ürün incelemelerinin, videolarının, algoritmalarının,çizimlerinin, modellerinin, tasarımlarının ve diğer tüm fikri sınai hakların sahibi, (üçüncü partilerden sağlanan içerik ve uygulamalar hariç olmak üzere) bursa.today’a aittir. Sunulan servislerin yazılım, tasarım ve telif hakları tamamen bursa.today’a aittir. Servislerin ve hizmetlerin, bununla bağlantılı sayfaların kopyalanmasına,çoğaltılmasına ve yayılmasına, ayrıca tersine mühendislik işlemlerine tabi tutulmasına izin verilmemektedir.
bursa.today’a üye olabilmek ve/veya Site’de sunulan hizmetleri kullanabilmek için işbu Sözleşmenin hüküm ve şartlarının kullanıcı tarafından kabul ve taahhütedilmesi gerekmektedir. Her halükarda Site’yi kullanmaya devam etmeniz bu koşulların tarafınızca kabul edildiği anlamına gelecektir.
Gizlilik Politikası:
İşbu Sözleşmeyi kabul etmekle birlikte gerçek kişi Üyeler 18 yaşından büyük olduğunu ve sözleşme yapmak için gereken fiil ehliyetine sahip olduğunu, kabul ve beyan ederler. Ayrıca Üye, Sözleşmeyi kabul ederek Site’ye giriş yapmaya yetkili olduğunu, Site’de sağlanan hizmetlerin kullanımında ve Site’ye girişinde her türlü sorumluluğu üstlendiğini gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
bursa.today bir Yiğit Holding [Kısaca bursa.today olarak anılacaktır] hizmetidir. Bu metin bilgi güvenliği ile ilgili sizi bilgilendirmek ve uyulması gereken kurallar ile sorumlulukları açıklamak üzere hazırlanmıştır. bursa.today web sitesini ziyaretiniz sırasında kişisel bilgilerinizi temin etmeniz beklenmektedir. Sizin tarafınızdan paylaşılan ve bizim tarafımızdan kayıt altına alınan kişisel bilgileriniz bursa.today ve Yiğit HOLDİNG tarafından korunur ve korunmaya devam edecektir. Adınız ve soyadınız, posta adresiniz, doğum tarihiniz, cinsiyetiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz gibi bilgileriniz tarafınızdan bursa.today isimli internet sitesine verildiğinde kaydedilir. Tarafımızla Kullanıcı olarak paylaşacak olduğunuz her türlü veriniz kullanım şekil ve süreçlerinizin yürütülmesi amacıyla işlenmekte ve işleme amacının gerektirmesi durumunda tedarikçilerimiz ile ve usulüne uygun talep edilmesi halinde yetkili kamu, kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilmektedir.İşlenmekte olan kişisel verilerinize ve KVKK m.11’de sayılan haklarınıza ilişkin ayrıntılı bilgi için bursa.today sitesinde yer alan Aydınlatma Metinlerini inceleyebilirsiniz. bursa.today, kullanıcılara ait bilgileri aşağıda belirtilen haller gerektirdiği takdirde açıklamak hakkına sahiptir; 1. Kullanıcının, şahsi bilgilerinin paylaşılması konusunda izni ve onayı var ise, 2. bursa.today ve Yiğit HOLDİNG’in kendi bünyesinde kullanılmak üzere kullanıcı profillerinin belirlenmesi amacıyla, 3. Kullanıcının, bursa.today ve Yiğit Holding’den talep ettiği ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, temin edilmesi veya size sunulan servis ve araçlarla ilgili problemlerin giderilmesi amacıyla, 4. Kullanıcıya ürün ve servisler sunarken, birlikle çalıştığı (iş birliği yaptığı) firmalara, bu ürün ve servislerin sağlanmasında kullanılmak üzere, 5.Yasal soruşturmalar esnasında, mahkeme kararı gereği veya yasal prosedürler gerektirdiği takdirde. Bilgi güvenliğinizi sağlamak amacıyla şifrelerinizi kimse ile paylaşmamanız gerekmektedir. E-posta iletişiminde söz konusu mesaj şifrelenmediği takdirde, mesajın güvenliği garanti altına alınamaz ve göndereceğiniz e-postaların güvenliğinden sizler sorumlusunuzdur. Web sitemizde Yiğit HOLDİNG tarafından işletilmeyen diğer web sitelerine bağlantılar verebiliriz. Bu web sitelerinden herhangi birini ziyaret ederseniz, o sitenin gizlilik ve diğer politikalarını gözden geçirmelisiniz. Diğer şirketlerin politika ve uygulamalarından bursa.today, wmw media ve Yiğit Holding’in sorumlu olmadığını belirtiriz.Yiğit Holding tarafından bursa.today isimli internet sitesinin Kullanım Şartları, Veri Politikası, Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası’nın değiştirilmesi mümkün olup ilgili sayfaların düzenli olarak kontrol edilmesini öneririz.
Üyeler, kendileri tarafından Site’ye yüklenen görüş, eleştiri, yorum, yazı ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü materyal ve içeriğin (bundan sonra hep birlikte “İçerik” olarak anılacaktır) üçüncü şahısların şahsi, fikri ve sinai mülkiyet haklarını ihlal etmediğini, bu İçeriğin Türk Ceza Kanunu, 5651 Sayılı Kanun ve yürürlükte olan mevzuata aykırı olmadığını ve ayrıca söz konusu İçeriğin suç teşkil edebilecek unsurlar içermeyeceğini kabul ve taahhüt eder. İşbu Sözleşme zaman içinde bursa.today, tarafından tek taraflı güncellenebilir, Kullanıcı Site’ye her giriş yaptığında güncellenmiş Sözleşme maddelerini aynen kabul etmiş sayılacaktır.
bursa.today, Site’de sunduğu hizmetler kapsamında belirli bir amaca uygunluk, kesintisiz devamlılık, güncelleme, işlevsellik, doğruluk, hatasızlık dahil, açık ya dazımni hiçbir garanti vermemektedir. bursa.today,, gerekli gördüğü zamanlarda hizmetleri ve Uygulama’yı geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Hizmetlerin ve Uygulama’nın geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı bursa.today,un Kullanıcı’ya karşı herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
Taraflar arasında yapılan bu Gizlilik Politikası’nın yorum ve icrasından doğan ve karşılıklı müzakereler yolu ile halledilemeyen bütün uyuşmazlıklara T.C.Bursa Mahkemeleri ve İcra Daireleri bakmaya yetkili olacaktır.
Kullanıcı, Site ́yi kullanarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ́nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Bize Bildirin: Mail: info@bursa.today