Perşembe, Temmuz 18, 2024

Patrondan Habersiz İş Yaptı, Tazminatsız Kovuldu

Paylaş

Sokak hayvanlarına bakmak için çalıştığı fabrikanın çitlerini patrondan habersiz kesen işçi tazminatsız kovuldu. Mahkemenin işe iade ettiği hayvansever işçiye kötü haber Yargıtay’dan geldi.

Yüksek mahkeme; işverenin rızası dışında işyerinin etrafını çevreleyen çitlerin kesilmesinin iş yerinde olumsuzluklara yol açtığından yapılan feshin geçerli nedenle yapıldığına hükmetti.


Eğitim ve işe alım uzmanı olarak çalıştığı fabrikanın ağaçlık alana terkedilmiş sokak hayvanlarına sahip çıkan işçi, barınak yaptığı hayvanların yolunu açabilmek için binanın etrafını çevreleyen çitleri kesti. Fabrikanın çitlerinin kendisinden habersiz kesilmesine öfkelenen patron, işçiyi tazminatsız kovdu. İş Mahkemesi’nin yolunu tutan mağdur işçi, sahipsiz köpeklere sahip çıkmak olduğunu dile getirdi.

Davalı şirketin iş akdini haksız ve kötü niyetli olarak feshettiğini, fesih bildiriminde, “Şirketin tel örgülerle çevrili bahçe çitinin şirket ilgililerinin bilgisi ve onayı dışında kesilerek güvenlik zaafiyetine sebep vermeniz güvenlik açığı yaratmanız ve şirket malına zarar getirmenizden dolayı iş akdinize son verilmiştir” ifadelerinin yer aldığını kaydetti. İş akdinin feshedilmesinin asıl sebebinin sokak hayvanlarına yardım etmesi olduğunu ve işveren tarafından kendisine psikolojik baskı uygulandığını iddia ederek; feshin geçersizliğinin tespitine ve davacının işe iadesine karar verilmesini talep ve dava etti. Davalı şirket sahibi; işyerinin arka tarafında şirkete ait araçların otopark alanı bulunduğunu, az ilerisinde ambarlar sanayi sitesi arasında boş ağaçlıklı bir alan bulunduğunu ve şirketin bu alana bakan sınırı tel örgü ile çevirdiğini, bu ağaçlık alanda sahipsiz sokak köpeklerinin toplanmaya başladığını öne sürdü. Sokak köpeklerinin fabrika çevresinde toplanma sebebinin davacının bu alana gelen sahipsiz sokak köpeklerini beslemesi olduğunu, davacının şirketi bu boş alandan ayıran tel örgüleri kesmesi ile bu köpeklerin şirket müşterilerine ve çalışanlarına saldırmaya başladığını, davacının uyarılmasına rağmen bu işlemlere devam ettiğini, bu konu ile ilgili yazılı savunması alınarak iş akdinin geçerli sebeple feshedildiğini savundu.

Mahkeme; davalı işveren tarafından davacının işyerine ait boşluk alanda köpeklere bakmasının fesih sebebi olarak gösterilmediği davacının tel örgüyü kesmesi suretiyle güvenlik zaafiyetine sebebiyet vermesinin fesih sebebi olduğu göz önüne alınarak yapılan inceleme neticesinde davacının kesmiş olduğu tel örgünün bulunduğu ve açıldığı alanın yine tel örgüyle çevrili boş bir alan olduğuna dikkat çekti. Bu işlem sebebiyle güvenlik zaafiyeti oluşmadığı, feshin geçerli sebeple yapıldığı hususunun ispatlanamadığına hükmetti. Davalı kararı istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi, itirazın reddine karar verdi. Kararı davalı şirket sahibi temyiz etti.


Dava dosyasını yeniden açan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Kararda şöyle denildi: “Somut uyuşmazlıkta; davacının davalı işyerinde beslediği köpek için barınma yeri yapabilmek ve giriş çıkışı kolaylaştırmak amacıyla işyerine ait davalı işyeri arsası etrafında bulunan tel örgünün bir bölümünü, bir başka iş arkadaşına rica ederek kestirttiği anlaşılmaktadır. Beslediği köpekler için bu alanda barınma yeri oluşturduğu, özellikle tel örgünün bir kısmının kesilmesinin adeta işyerine kontrolsüz ikinci bir giriş noktası oluşturmak gibi bir sonuca da neden olacağı ve bu hususun işverenin bilgisi ve rızası dışında yapıldığı gözetildiğinde, bu davranışın işyerinde olumsuzluklara yol açtığı kuşkusuzdur. Açıklanan nedenle davalı işverenin feshinin geçerli nedene dayandığı anlaşılmakla, davanın reddi gerekirken, yerinde olmayan gerekçe ile kabulü hatalıdır. İş Mahkemesi ve Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararlarının bozularak ortadan kaldırılmasına davanın reddine oy birliği ile karar verilmiştir.” denildi. (İHA)

Benzer Haberler

Local News